Про нас

Приватне підприємство «Західноукраїнська компанія інженерних мереж»  було створено 29.01.2008 року у м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7А. Підприємство є господарською одиницею, що засновано на засадах приватної власності з правом найму робочої сили, та функціонує за принципами повної економічної та правової самостійності.
Приватне підприємство веде виробничу діяльність на підставі Статуту, який затверджено рішенням власника підприємства від 01.12.2008 року за № 2, та зареєстровано в установленому порядку.
Підприємство має ліцензію на провадження господарської діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури, основними з яких є:
- проектування внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж і споруд;
- монтаж внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж, споруд, приладів та засобів вимірювання;
- зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель та споруд;
- роботи з опорядження конструкцій та устаткування тощо.
Приватне підприємство «Західноукраїнська компанія інженерних мереж» має дозвіл від органів Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:
- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування електричного устаткування напругою понад 1000 В;
- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В;
- земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри, або у зоні розташування підземних комунікацій;
- роботи верхолазні, що виконуються на висоті 5 м і більше над поверхнею ґрунту тощо.
Компанія має великий досвід з будівництва та реконструкції повітряних ізольованих ліній електропередач, а також з будівництва сучасних підстанцій та кабельних ліній електропередач, своєчасно і якісно виконує монтажні роботи.
Запорукою успішної роботи в цьому напрямку є, насамперед, високий рівень професійної підготовки працівників підприємства та відповідальності перед замовником.
Принципом роботи компанії є максимальне задоволення потреб замовника та впровадження нових технологій і досягнень науки і техніки, як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва, підвищення стандартів пропонованих послуг, індивідуальний підхід до кожного проекту.
Колектив підприємства зберігає та примножує трудові традиції.
Адміністрація компанії постійно працює над реалізацією державної політики у галузі охорони праці та промислової безпеки щодо пріоритету життя та здоров’я працівників стосовно показників щодо виробничої діяльності, створення безпечних та нешкідливих умов праці.

Сьогодні приватне підприємство «Західноукраїнська компанія інженерних мереж»  - це сучасна надійна компанія з багатою трудовою історією та гідною діловою репутацією, з динамічним розвитком.